Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TRABZON / ORTAHİSAR - Yol - İş Sendikası Ortaokulu

Okullar Hayat Olsun Eylem Planı

Okullar Hayat Olsun Eylem Planı

 

 

YOL-İŞ SENDİKASI ORTAOKULU ERDOĞDU MAHALLESİNEHAYAT VERİYOR PROJESİ

EYLEM PLANI

SN

ANA FAALİYET

FAALİYET

SÜRE

SORUMLU KURUM

AÇIKLAMA

1

1. Okulu öğrenci ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi haline dönüştürecek kurs ve seminer çalışmalarının yapılması

1.1.Proje Hazırlama ve Yürütme Kurulunun oluşturulması, çok amaçlı salonun ve toplantı salonunun düzenlenmesi

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu Proje Yürütme Kurulu

Gerekli malzemenin temin edilerek,  kullanıma hazır hale getirilecektir. Gerekli izinler alınacak ve duyurular yapılacaktır.

1.1. Okulumuz web sitesinde yayın yapan “Yol-İş sendikası Ortaokulu Gazetesinin” veli bekleme yerinde bulunan bilgisayarlarla elektronik ortamda yayınlanması

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu Proje Yürütme Kurulu

 

Yapılan her etkinlik Web Sitesinde yayınlanacaktır.

1.1. Okulumuz Görsel Sanatlar Öğretmenin görev alacağı ebru kursunun düzenlenmesi

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu Proje Yürütme Kurulu

İhtiyaç belirlenecek, derslikler düzenlenecek, gerekli yazışmalar ve duyurular yapılacaktır.

1.1. Okulu dersliklerinin halkın ihtiyaç ve taleplerine göre kurs merkezi olarak kullanıma açılması. Halka Eğitim modüllerinin incelenmesi, proje yürütme kurulunun, okul çevresiyle iletişime girerek, tespit edeceği kurslar ve bu kursların duyurulması(ilan,afiş v.b.gibi)

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu  Proje Yürütme Kurulu

İhtiyaç belirlenecek, derslikler düzenlenecek, gerekli yazışmalar ve duyurular yapılacaktır.

2

2. Okulumuzun Erdoğdu Mahallesi halkının eğlenme ve dinlenme aktiviteleri yapabileceği yaşayan güvenli alan haline getirilmesi için bahçe düzenlemesi yapılması

2.1. Proje çerçevesinde düzenleme yapılacak alanların tespiti ve resimlerinin çekilmesi

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu  Proje Yürütme Kurulu

Yapılacak her yeni alan için fotoğraf çekimi yapılarak eski görünüm işe yeni görünüm hedef kitleye gösterilecektir..

2.3. Okul bahçesindeki basket potaları ve koruma perdelerinin yenilerek çevrenin hizmetine sunulması

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu  Proje Yürütme Kurulu

Peyzaj düzenlemesi yapıldıktan sonra halkın kullanımına açılması-işletilmesi, güvenliğinin sağlanması okul müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

2.7. Okulumuzun ses sisteminin kullanılarak belirli zamanlarda milli ve mahalli eserlerin yer aldığı müzik yayınının yapılması

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu  Proje Yürütme Kurulu

Ses düzeninin kontrolü yapılacaktır.

 

YOL-İŞ SENDİKASI ORTAOKULU ERDOĞDU MAHALLESİNEHAYAT VERİYOR PROJESİ

EYLEM PLANI

SN

ANA FAALİYET

FAALİYET

   

 

SÜRE

SORUMLU KURUM

AÇIKLAMA

1

2. Okulumuzun Erdoğdu Mahallesi halkının eğlenme ve dinlenme aktiviteleri yapabileceği yaşayan güvenli alan haline getirilmesi için bahçe düzenlemesi çalışmaları

2.1.Çocuk Oyun Parkının düzenlenmesi ve kullanıma açılması

 

Trabzon Belediye Başkanlığı-DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.2.Kuzey kapısının girişinde bulunan alanın otopark olarak düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Zemin düzenlemesi yapılacaktır.

2.3Okul girişindeki bölüme halkın kullanımına açık çardakların ve oturma alanlarının düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.4Belirlenen bir alanda anfitiyatro düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.5.Belirlenen alanda bahçe satrancı bölümlerinin oluşturulması

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır

2.6.Bahçede spor aletlerinin (jimnastik) uygun yerlere yerleştirilmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.7 Belirlenen zaman aralıklarında yemek yapma etkinliğinin yapılması

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu

Yapılacak etkinliklerin duyurusu web sitesinde duyurulacaktır.

 

YOL-İŞ SENDİKASI ORTAOKULU ERDOĞDU MAHALLESİNEHAYAT VERİYOR PROJESİ

EYLEM PLANI

SN

ANA FAALİYET

FAALİYET

   

 

SÜRE

SORUMLU KURUM

AÇIKLAMA

1

2.Okulumuzun Erdoğdu Mahallesi halkının eğlenme ve dinlenme aktiviteleri yapabileceği yaşayan güvenli alan haline getirilmesi için bahçe düzenlemesi çalışmaları

2.1.Çocuk Oyun Parkının düzenlenmesi ve kullanıma açılması

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.2.Kuzey kapısının girişinde bulunan alanın otopark olarak düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Zemin düzenlemesi yapılacaktır.

2.3Okul girişindeki bölüme halkın kullanımına açık çardakların ve oturma alanlarının düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.4Belirlenen bir alanda anfitiyatro düzenlenmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.5.Belirlenen alanda bahçe satrancı bölümlerinin oluşturulması

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır

2.6.Bahçede spor aletlerinin (jimnastik) uygun yerlere yerleştirilmesi

 

Trabzon Belediye Başkanlığı- DSİ Bölge Müdürlüğü-Yol-İş sendika Bşk.

Peyzaj tasarımı ve uygulaması yapılacaktır.

2.7 Belirlenen zaman aralıklarında yemek yapma etkinliğinin yapılması

 

Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu

Müdürlüğü

Yapılacak etkinliklerin duyurusu web sitesinde duyurulacaktır.

 

Yayın: 2013-06-24 - Güncelleme: 2013-06-26 10:35:25 - Görüntülenme: 421